زبان خود را انتخاب کنید

مراسم اختتامیه و اعطای جوایز برگزیدگان جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات (جشنواره فاوا) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آیگپ، مراسم اختتامیه نهمین جشنواره فاوا و معرفی برگزیدگان این جشنواره با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و برخی از معاونان وزارت ارتباطات و مدیران حوزه فاوا در محل سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد.

 

میثم لطیفی: داده ها سرمایه ملی هستند

میثم لطیفی، معاون رییس جمهور طی سخنانی در این مراسم اظهار داشت: آزادی عمل در بخش خصوصی وجود دارد و نکته حائز اهمیتی که باعث پیشرفت سکوها شده است امکان دسترسی به داده ها است. او افزود: رییس جمهور بر تسهیم داده ها تاکید دارند و معتقدند داده ها سرمایه ملی هستند.ئرضایت مردم در حوزه فاوا مهم است و باید دید چقدر به این مهم دست یافتیم. وی، در ادامه خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۶۴ کد دو بعدی زده شده است و تا دو میلیون کد فاصله زیادی داریم.

لطیفی، اظهار کرد: در دولت هوشمند دستگاه‌های اجرایی باید بتوانند به نظام رضایتمندی مردم روی آوردند و تسهیل خدمات را با بازخوردگیری داشته باشند.

وی در پایان تاکید کرد: کاری که بخش خصوصی می تواند انجام دهد را ما نباید انجام دهیم و باید هم افزایی ایجاد کنیم.

 

انتشار بیانیه هیات داوران

همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه نهمین جشنواره فاوا که این دوره هم با شعار "ایـران هوشـمند و متصـل" برگزار و به اتمام رسید، هیات داوران درباره داوری این دوره از جشنواره منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: در ایـن دور از جشنواره، علیرغم مدت کوتاهی کـه برای ثبت نام و ارسال پیشـنهاد در نظر گرفته شده بود، در برخی از محورها اسـتقبال بسیار خوبـی صـورت گرفـت کـه در 4 کارگروه تخصصی با حضــور داوران متخصــص از صنعــت و دانشــگاه بررســی و اولویت بنـدی شـدند و نهایتـا توسـط هیـات داوران مـورد بررسـی و ارزیابـی نهایـی قـرار گرفـتند. شـایان ذکـر اسـت در ایـن جشـنواره، در برخـی از زیرمحورهـا بـا توجـه بـه میـزان بلــوغ فنــاوری، محصــول  یــا خدمــات ارائــه شــده، بــا نظــر هیــات داوران رتبه بنــدی شـرکت کننـدگان از رتبـه دوم آغـاز شده اسـت کـه حامـل پیـام ظرفیـت رشـد و توسـعه بیشــتر در دوره هـای آتــی جشــنواره می باشــد.

 

وزیر ارتباطات: در اجلاس اکو از سکوهای بومی ما استقبال خوبی صورت گرفت

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختتامیه مراسم نهمین جشنواره فاوا گفت: این جشنواره باید به محلی برای نمایش دستاوردهای صنعت فاوا تبدیل شود؛ هرچند به جایگاهی که می‌خواهیم نرسیدیم، اما شاهد توانمندی های خوبی هستیم.

وی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات براساس تاییدیه مرکز ملی فضای مجازی ۵۷ درصد بود که اکنون  نزدیک به ۶۳ درصد رسیده است.

وزیر ارتباطات، افزود: در بخش خدمات پایه، ظرفیت های داخلی را ارتقا داده‌یم.

زارع پور در ادامه گفت: در اجلاس اکو از سکوهای بومی ما استقبال خوبی از طرف کشورهای حاضر صورت گرفت و آن‌ها درخواست حضور سکوهای بومی ایرانی در کشورهای خود را اعلام کردند.

زارع پور در بخشی دیگر از سخنانش گفت: دستگاه ها تا آبان ماه مکلفند به صورت برخط استعلام بگیرند.

وزیر ارتباطات، اظهار کرد: اغلب کشورهای بزرگ به سمتی می‌روند که دارایی دیجیتال داشته باشند و اگر نداشته باشند در آینده حکومت‌های محلی نمی‌توانند حقوق مردم خود را حفظ کنند.

وی در بخشی از صحبت‌های خود تاکید کرد: در حوزه دولت هوشمند با اتحاد راهبردی وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی، در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بیش از ۲۰ میلیون کاربر احراز هویت شده اند.

 

جایگاه سوم جشنواره فاوا به آیگپ رسید

در پایان مراسم اختتامیه نهمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات (جشنواره فاوا) آیین معرفی برگزیدگان جشنواره برگزار شد و در بخش شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، پیام‌رسان آیگپ و روبیکا مشترکا جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند. در این رتبه بندی، پیام رسان بله جایگاه اول و پیام‌رسان ایتا سکوی دوم را کسب کردند.