زبان خود را انتخاب کنید

ثبت اشکال عدم دریافت کد ورود

در صورتیکه هنگام ورود به حساب کاربری خود در آیگپ پس از فشردن دکمه ارسال کد و دریافت پیام ارسال موفق، پبامک کد ورود را دریافت نمی کنید این فرم را تکمیل نمائید.

ما درخواست شما را بررسی می کنیم و در صورت وجود مشکل نسبت به رفع آن اقدام خواهیم کرد.

 

فقط می توانید عدد وارد کنید!
یک گزینه را انتخاب کنید
فقط می توانید عدد وارد کنید!