جایزه بزرگ به همراه بارش جوایز آیگپی از نهم آذر ماه آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی «آیگپ»، پیام رسان تمام خدمات اجتماعی آیگپ در نظر دارد تا از نهم آذرماه به مدت یک ماه نسبت به برگزاری جشنواره بزرگ آیگپ اقدام نماید. در این جشنواره به کاربرانی که بیشترین فعالیت را برای معرفی دوستان داشته باشند، جوایز ویژه ای ارائه خواهد شد. گفتنی است آیگپ در نظر دارد جایزه بزرگ جشنواره پاییزه خود را به کاربر ویژه آیگپ اهدا نماید. همچنین از محل نصب آیگپ، کاربران در این جشنواره می­توانند نسبت به تامین تبلت برای دانش آموزان مناطق محروم کشور سهیم باشند.

یادآوری:

اخبار تکمیلی جشنواره بزرگ آیگپ را در روزهای آتی از طریق کانال رسمی دنبال کنید تا از میزان جوایز و جایزه ویژه جشنواره مطلع شوید.