زبان خود را انتخاب کنید
مرکز پژوهشی آرا در ادامه نشست‌های حکمرانی فناورانه، به نقد و آسیب‌شناسی مواجهه جامعه ایران با شبکه‌های اجتماعی موبایل محور می‌پردازد.

به گزارش روابط عمومی آیگپ، در نشست نقد و آسیب‌شناسی مواجهه جامعه ایران با شبکه‌های اجتماعی موبایل محور که شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ رأس ساعت ۲۳ از طریق صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا قابل مشاهده است، میثم عسگری، مدیرعامل آیگپ و ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری، با مرور تاریخی و جریانی ورود پیام رسان‌ها به زیست جامعه ایرانی، به آسیب‌شناسی این حوزه می‌پردازند.
گفتنی است پیام رسان‌های موبایل محور از سال ۱۳۹۱ وارد فضای ایران شدند و طی سال‌ها این پدیده هم مثل دیگر پدیده‌های وارداتی، با عوارض متعدد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی روبرو بوده است.
شما می‌توانید گفت‌وگوی مذکور را شنبه 8 خرداد ماه راس ساعت 23 از صفحه اینستاگرام آرا به آدرس ararc_ir دنبال کنید.