زبان خود را انتخاب کنید

Scores   800x800

سیستم جدید امتیازگیری برای خرید شارژ و بسته اینترنتی اجرایی شد.

در سیستم جدید کاربران عزیز می‌توانند تا ۲۰درصد از کل خرید خود با استفاده از امتیازات شارژ و بسته اینترنتی بخرند و به صورت همزمان امتیاز هم کسب کنند.
با خرید ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان شارژ و بسته اینترنت ۲۰ امتیاز، ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ تومان ۵۰ امتیاز و با خرید ۱۰۰۰۱ تومان به بالا ۱۰۰ امتیاز دریافت کنند.