زبان خود را انتخاب کنید

800x800

کاربران می‌توانند در آیگپ امتیاز دریافت کنند و در صورت نیاز در سرویس‌های مختلف خرج کنند.

به گزارش روابط عمومی آیگپ، شبکه اجتماعی آیگپ امکانی را برای کاربران خود ایجاد کرده‌ است تا با انجام عملیات‌های مختلف در آیگپ بتوانند امتیاز کسب کنند و در صورت نیاز در سرویس‌های مختلف آن را خرج کنند. هر امتیاز در آیگپ معادل 10 ریال ارزش خواهد داشت.
کاربران در آیگپ مطابق جدول زیر می‌توانند از آیگپ کسب امتیاز کنند:

Untitled 4 1

کاربران آیگپ امتیازهای جمع‌آوری شده را می‌توانند مطابق جدول زیر استفاده کنند. فراموش نکنید که به سقف برداشت از امتیازها در هر سرویس دقت کنید:

Untitled 100

برای نصب آیگپ به سایت و مارکت‌های معتبر مراجعه کنید و یا عدد 1 را به 10004427 ارسال کنید.