صندوق های قرض الحسنه خانوادگی را در پیام رسان آیگپ ایجاد کنید.

به گزارش روابط عمومی آیگپ، مدیران صندوق های قرض الحسنه خانوادگی زین پس می توانند مدیریت صندوق خود را از طریق سرویس آی وام در پیام رسان آیگپ دنبال کنند.

 با توجه به اینکه در بسیاری از جمع های خانوادگی، گروه‌های همکاران، دوستان و... صندوق‌های قرض‌الحسنه به منظور کمک هزینه و رفع مشکلات یکدیگر وجود دارد، شبکه تمام اجتماعی خدمات آیگپ بر آن شد تا از طریق ایجاد بات آی وام مدیریت این صندوق‌ها را راحت تر کند. کاربران از طریق این بابت می‌توانند نسبت به مدیریت صندوق، پرداخت اقساط در زمان مقرر، داشتن تعداد صندوق های متعدد، ارائه صورتحساب پرداختی و ... اقدام نماید.

 روابط عمومی آیگپ در ادامه افزود: کاربران جهت استفاده از بات آی وام فقط کافی است وارد صفحه آیلند در  اپلیکیشن آیگپ شوند و به قسمت بات های کاربردی رفته و وارد بات صندوق خانگی شوند و پس از زدن دکمه استارت اطلاعات تکمیلی خود را وارد نمایند.