ویژگی موقعیت جغرافیایی به یکی از پرکاربردترین ویژگی‌های تلفن هوشمند تبدیل شده است. در این خصوص، با گذشت تنها یک روز از انتشار نسخه (0.6.1) iOS آیگپ، نسخه (0.6.2) امروز منتشر شد.
در این نسخه، استفاده از ویژگی «موقعیت جغرافیایی» بهبود یافته است؛ به گونه‌ای که امکان مشاهده و ارسال موقعیت جفرافیایی در گفتگو فراهم شده است.
نسخه جدید iOS آیگپ را می‌توانید از سیب اپ دریافت/به روز رسانی کنید.