آیگپی های عزیزی که از آیفون استفاده میکنید!
بدلیل مشکلاتی که از سوی اپل کمپانی برای بسیاری از اپلیکیشن های ایرانی ایجاد شده آیگپ هم مثل بسیاری اپلیکیشن ها در ایفون از دسترس خارج شده.

تیم فنی در تلاشه تا این موضوع رو برطرف کنه... بزودی با شما خواهیم بود.