در برنامه پیام رسان آیگپ به راحتی می توانید به میزان دلخواه چت های دونفره و گروهی داشته باشید. اما گاهی شاید با محدودیتی برای چت مواجه شوید بدین صورت که اگر با ۱۰ نفر از کاربران آیگپ که این ۱۰ نفر از مخاطبان و دوستان شما نباشند گفتگو کنید، به مدت ۲۴ ساعت باید منتظر و سپس با نفر یازدهم به گفتگوی خود ادامه دهید. فراموش نکنید این محدودیت فقط برای مخاطبینی است که در لیست مخاطبان نباشند و شما از طریق شناسه کاربری شان در حال گفتگو با ایشان هستید. بنابراین اگر قصد ارسال پیامی برای چندین کاربر را دارید و هیچ کدام از این کاربران مورد نظر در لیست مخاطبانتان ذخیره نشده اند، تا نفر دهم می توانید این کار را انجام دهید و برای ارسال پیام به نفر یازدهم باید ۲۴ ساعت منتظر بمانید و مجدداً تلاش نمایید.

این عملکرد می تواند به عنوان بخشی از امنیت آیگپ را برای شما در نظر بگیرد.