کاربران و همراهان عزیز؛

لطفاً در جهت حمایت از پیام رسان آیگپ به عنوان پیام رسانی ایرانی تصویر زیر را با هشتگ های "متولد ایران" و "آیگپ" در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید و از سایرین نیز بخواهید اینگونه ما را حمایت و یاری کنند.

 

Motevallede Iran

 

امید است که با حمایت شما عزیزان همواره در جهت بهبود برنامه در رفع نیازهای کاربران بکوشیم و بتوانیم به عنوان یک پیام رسان با امکاناتِ حائز اهمیت در صدر قرار گیریم.