سایت کاریابی حامی کار در زمینه اطلاع رسانی رویداد رقابتی متن باز آیگپ به حامیان این رویداد پیوسته است.

برنامه نویسان و توسعه دهندگان برای دریافت اطلاعات بیشتر از این رویداد می توانند به آدرس https://igap.net/opensource مراجعه نموده و از جزئیات این رویداد مطلع گردند.

Hamikar1 1024x682