در آخرین نسخهٔ آیگپ در قسمت "افراد نزدیک به من" نمایش افراد نزدیک به کاربر بر روی نقشه تا شعاع ۱۰ کیلومتری و بر روی لیست تا شعاع ۲۵ کیلومتری به لحاظ استقبال زیاد کاربران از این قابلیت افزایش یافت. اما هم اکنون به این علت که حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در آیگپ بسیار حائز اهمیت است، نمایش افراد بر روی نقشه تا شعاع ۵ کیلومتری کاهش یافت و همچنین بخاطر امنیت بیشتر کاربران موقعیت هر یک با خطای ۱۰۰ متری نمایش داده می شود. شما کاربران عزیز همواره قادر خواهید بود افراد نزدیک به خود را در لیست تا شعاع ۲۵ کیلومتری مشاهده نمایید.