نظر به اینکه زمان ثبت نام در آیگپ باید پیامکی حاوی کد فعال سازی دریافت نمایید این پیامک از طریق سرورهای آیگپ با شماره های خاص آن برای شما ارسال می شوند، بروز رسانی جدیدی در شماره های ارسال کنندهٔ کد فعال سازی رخ داده که در اختیار شما کاربران گرامی می گذاریم.

شماره های ارسال کنندهٔ این کد یا یکی از شماره های ذیل خواهند بود:

+15712002006

+46765194427

و یا در صورتیکه ساکن کشوری هستید که Alpha Sender ID در آنجا ساپورت می شود، پیامک کد فعال سازی آیگپ بدون شماره و یا با نام فرستندهٔ iGap ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است کد فعال سازی آیگپ حین ثبت نام  برای شماره های ایران مانند گذشته همچنان از اپراتورهای داخلی با شماره ۱۰۰۰۴۴۲۷ ارسال میشود.