چنانچه روز گذشته نسخهٔ جدید آیگپ برای سیستم های اندروید بروزرسانی شد و ضمن برطرف شدن برخی ایرادات جزیی قابلیت دیگری با نام اطرافِ من به برنامه اضافه گشت، توسعه دهندگان و سازندگان آیگپ تنها با گذشت یک روز با استقبال بی نظیر کاربران از این قابلیت روبرو شدند و درصدد برآمدند تا تصمیم جدیدی در باب این قابلیت اتخاذ نمایند.

بدین منظور از این پس در قابلیت اطرافِ من کاربران دیگری که نقشه خود را نیز فعال کرده اند بر روی نقشه تا شعاع ۱۰ کیلومتری شما (از هر طرف تا شعاع ۱۰ کیلومتری و در کل دایره ای با قطر ۲۰ کیلومتر) را نمایش میدهد ولی در لیست، نمایشِ افراد تا شعاع ۲۵ کیلومتری امکان پذیر است.

کاربران عزیز استقبال شما از این پیام رسان بومی ضمن دلگرمی، در جهت رشد و پیشرفت روزافزونِ آن انگیزهٔ مضاعفی به ما می دهد.