این روزها که بازار شایعات داغ است، حتی دست به گریبان حوزهٔ تکنولوژی شده و مردم را همچنان دچار گمراهی کرده. شایعاتی که در داخل تأیید و تکذیب نمی شوند، اما واقعیت امر چیز دیگری است.

سخنان ضد و نقیضی که از مدیران و معاونین بالا رتبهٔ ایران دربارهٔ پیام رسان تلگرام می شنویم، بخش داغ این موضوع است.

به راستی پشت پردهٔ این حرف های ضد و نقیضِ مسئولین چیست؟

آیا تلگرام به ایران خواهد آمد؟

آیا سرورهای تلگرام به ایران منتقل می شوند تا دسترسی به اطلاعات آسان تر شود؟

متأسفانه، طبق اظهارت جدید مدیران و مسئولین دولتی مبنی بر انتقال سرورهای تلگرام به ایران و نیز الزام این عمل و گاهاً نقض این اظهارات هنوز خبر دقیقی در خصوص این موضوع در دست نیست.

اما آیا واقعاً دانستن این حقیقت و اطلاع مردم از آن نوعی بازجویی محسوب می شود؟

آیا می توان حقیقت را کتمان کرد در صورتیکه حقیقت به گونه ای روشن در دست مردم است!

چگونه است که دولت در داخل گاهی خبر از آمدن اطلاعات تلگرام به ایران می دهد و گاهی سخنان خود را پس میگیرد؟ در صورتی که پاول دوروف (مدیر تلگرام) عملاً این اظهارات را تکذیب کرده و در بیانیه ای اظهار داشته که تاکنون نه اطلاعاتی به ایران داده اند و نه قرار است به ایران بیایند!

و همهٔ اینها در صورتی است که طبق تصاویر زیر دسترسی کامل ایران را به سرورهای تلگرام می توان مشاهده کرد.

آیا حمایت از چنین ایده ای برای انتقال سرور یک پیام رسان خارجی به ایران باعث افزایش نرخ بیکاری در جامعهٔ ایران نیست؟

پس کجا به دنبال حمایت از تولید ملی و بومی باشیم؟

قطعاً آمدن سرویس های خارجی به ایران هزینه های گزافی را شامل می شود و نه تنها درد بیکاری را درمان نمی کند بلکه تیشه ای است بر جان استعدادها و سرکوب توانایی های داخلی.

با رجوع به این لینک می توانید اطلاعات دقیقتر و شفاف تری را در خصوص این موضوع بدست آورید.

با وجودِ تمامی توضیحات و اظهارات از سوی مدیران داخلی و بنیانگذاران و مدیران تلگرام اما موضوعی که اکنون مورد توجه و روشن است، این است که هم اکنون سامانهٔ خودگردان ایران (با شناسهٔ AS48159) با دسترسی کامل به سرورهای تلگرام (که البته سرویس تلگرام با شناسهٔ AS44907 شناخته شده) قابل شناسایی است؛ حال مدیران تلگرامی که یک ماه پیش میگفتند ما هیچ ارتباطی با ایران نداریم چطور یک شبه سامانه انتقال محلی خود را در ایران مستقر کردند؟!

البته مدیران تلگرام برای حفظ کاربران خود چیزی به جز کتمان حقیقت ندارند ولی بحث بر سر خود ماست، آیا ما هم راهی جز کنار آمدن با تلگرام نداشتیم؟

براستی چند صد میلیارد هزینه کردیم تا تفاهم نامه ای با تلگرام امضا کنیم؟

این بود حمایت از تولید داخلی ؟

Capture 1

Capture 5

 

Capture 4

 

Capture 2

 

Capture 3