با سلام

با توجه به اختلالات ایجاد شده سیستم تایید هویت به شماره های خارج کشور و تحریم توسط شرکت ارائه دهنده پس از تلاش اقدام به خرید شماره های مجزا از کشور های مختلف نمودیم و سرویس فوق از ساعاتی پیش به حالت قبل بازگشت .

از این پس دوستانی که از خارج ایران متصل میشوند شماره تایید خود را از یکی از شماره های زیر دریافت میکنند :

انگلستان : 00447492889275

فرانسه : 0033644606612

امریکا : 0015712002006

سوئد : 0046765194427

همچنین ما از ابتدای امر برای کل دنیا محصول را تولید کردیم و هیچ زمان انحصاری برای ایران نه مسدود بودیم و نه خواهیم شد ، همانطور که اکنون بیش از 20 هزار کاربر خارج از ایران داریم .