مهم ترین هدف ساخت "حافظه پنهان"  بهبود کیفیت استفاده از اینترنت و افزایش سرعت بارگذاری وب سایت ها می باشد. البته با وجود تمام مزایایی که برای ما دارد، دارای خصیصه های منفی نیز می باشند.

اگر این فایل ها را هر چند وقت به چند وقت حذف نکنیم ممکن است باعث کندی ، توقف و یا هنگ کردن گوشی تان شود. حال در می یابیم که چرا باید این حافظه را خالی نمود.

پاک کردن "حافظه پنهان"یک نرم افزار، می تواند بسیار موثر باشد؛ به ویژه اگر نرم افزاری پر حجم باشد. این فرایند روی دیگر فایل ها تاثیری نخواهد داشت. این فرایند بسیار ساده است و می توانید با انجام دستورات زیر آن را پاکسازی کنید.

به بخش تنظیمات مراجعه کرده و در قسمت تنظیمات عمومی گزینه ی "پاک کردن حافظهٔ نهان" را انتخاب نمایید.

042 204x300

با انتخاب هر یک از موارد دلخواه (عکس، ویدئو، اسناد) ، عملیات پاکسازی حافظه را آغاز کنید.

043 204x300 044 204x300

عملیات پاکسازی حافظه پنهان، فقط اطلاعات دریافت شده در حافظه را حذف می کند و این اطلاعات اعم از ویدئو، صوت، عکس و... در سرورهای آیگپ موجود بوده و با دسترسی مجدد شما به کانال موردنظر دوباره فراخوانی شده و در اختیار شما قرار می گیرد. پس نگران از دست رفتن اطلاعات خود نباشید.