اگر میخواهید سوابق گفتگوی خود با یک شخص دیگر را به طورکامل پاک کنید در صفحه مکالمه در گوشه بالا سمت راست سه نقطه را لمس کنید ...

040 204x300 041 204x300

و در منوی باز شده گزینه "پاک کردن تاریخچه" را انتخاب کنید .

045 204x300

توجه داشته باشید که پس از انجام این عمل، کلیه سوابق گفتگوی پاک شده در تمامی نسخه های آیگپ غیر قابل دسترس خواهد شد.

046 204x300