در صورتی که پیامی را برای دوست، گروه و یا کانالی ارسال کرده باشید و متوجه ایراداتی در آن پیام شوید و یا بعضاً بخواهید تغییراتی در آن ایجاد کنید، می توانید روی پیام کلیک کرده و از میان گزینه های نمایان شده در پایین صفحه گزینه ی ویرایش را انتخاب نمایید.

1 1 300x200 2 1 300x200

در این مرحله پیام شما در قسمت نوشتاری پیام نمایان می شود که می توانیداصلاحات مورد نظر را انجام داده و سپس پیام خود را دوباره ارسال کنید.

3 1 300x200 5 1 300x200

در نهایت پس از ارسال در پایین ترین قسمت کادر پیام ارسالی (هم برای شما به عنوان فرستنده و هم برای گیرنده) واژهٔ ویرایش شده نمایش داده می شود که بیانگر ایجاد تغییراتی بر روی پیام اولیه است.

C 4 300x200