برای این کار باید بر روی نوار بالایی که نام گروه نوشته شده است کلیک کنیم تا صفحه ی منو که مربوط به تنظیمات گروه عمومی ما است نمایش داده شود.

1 23 204x300

2 21 204x300

در گوشه ی بالا سمت راست صفحه آیکون سه نقطه را مشاهده می کنید با کلیک روی آن دو گزینه نمایش داده می شود ،گزینه دوم تبدیل به گروه خصوصی را انتخاب کنید تا صفحه ای برای اطمینان از خصوصی سازی گروهتان نمایش داده شود.

3 22 204x300 4 20 204x300

با انتخاب گزینه تایید وارد صفحه گروه می شوید که نام شما به عنوان سازنده، اعضای اضافه شده به گروه و نیز تبدیل شدن آن به یک گروه خصوصی نمایانگر خواهد شد.

5 16 204x300