پس از اضافه شدن امکان ذخیره چت به نسخه اندروید پیام‌رسان آیگپ، تعدادی از کاربران در فرایند استفاده از این ویژگی با پرسش‌هایی روبرو شده بودند که تصمیم گرفتیم.
از این رو مطلب کوتاهی را منتشر می‌کنیم تا آن دسته از کاربران بتوانند پاسخ پرسش‌های خود را پیدا کنند.
فلسفه استفاده از امکان ذخیره چت، حفظ اطلاعات موجود در چت در جایی خارج از اپلیکیش است و استفاده از آن بسیار راحت است.

  • ابتدا وارد چت مورد نظر بشوید:
    Screenshot 20181001 095948
  • منو را باز کنید و گزینه آخر (استخراج پیام‌ها) را انتخاب کنید.

    Screenshot 20181001 095955 Screenshot 20181001 100020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • حالا می‌توانید فایل موردنظر را در پوشه پیام‌های آیگپ پیدا کنید.

Screenshot 20181001 104259 Screenshot 20181001 104307