ابتدا روی نام گروه ضربه بزنید و به قسمت تنظیمات گروه بروید.

01 204x300

سپس روی آیکون سه نقطه در گوشه بالای سمت راست نمایشگر ضربه بزنید و گزینه دوم را انتخاب کنید. در این از شما پرسش می‌شود که آیا از تغییر حالت گروه از عمومی به حالت خصوصی مطمئن هستید.

02 204x300

03 204x300

پس از انتخاب گزینه "بسیار خوب"، نام کاربری شما به عنوان سازنده و اعضای گروه نمایش داده می‌شود.

04 204x300

05 204x300

iGap

Limitless Connection