طریقه ی پاسخ دادن به پیام در وب

در صورتی که شما می خواهید در جواب مخاطب خود در یک گفتمان به هر یک از پیام های مخاطب خود پاسخ دهید به صورتی که وی متوجه شود پاسخ شما در راستای کدامین پیام اوست، روی پیام مورد نظر کلیک کرده تا به حالت انتخاب درآید؛ گزینه ی پاسخ دادن در زیر آن فعال می شود.

1 7 300x200

با انتخاب این گزینه پیام مورد نظرتان در نوار بالایی متن قرار گرفته و در نهایت می توانید پاسخ خود را در پایین آن تایپ کرده و سپس ارسال نمایید. با این کار، مخاطبتان پس از دریافتِ پاسخ هم صحبت خود و هم پاسخ شما را به صورتی جدا شده ولی در یک کادر مشاهده خواهد کرد.

2 6 300x200 3 6 300x200