اگر مایلید تا توضیح مختصری دربارهٔ خود در پروفایل حساب کاربری داشته باشید می توانید به کمک قابلیت جدیدی که به آیگپ اضافه شده به نام بیو این کار را انجام دهید.
برای فعالسازی آن به قسمت تنظیمات رفته

035 197x300

و در قسمت زیر عکس پروفایل بر روی کلمه بیو کلیک کنید تا کادری باز شود. در این کادر آنچه که دوست دارید می توانید دربارهٔ خود بنویسید.

034 197x300033 197x300