هنگام ثبت نام در برنامه آیگپ ممکن است با خطاهایی روبرو شوید:

1. اگر در مرحله ی ثبت نام تعداد دفعات "کد تایید" را چندید بار پیاپی اشتباه وارد کنید به مدت 15 دقیقه امکان استفاده از برنامه برای شما وجود نخواهد داشت.

1 13 204x300

2 10 204x300

3 7 204x300

2. همچنین چنانچه زمان وارد کردن کد از 15 دقیقه بگذرد با اخطار انقضای کد مواجه خواهید شد.

4 8 204x300