چه کسی آواتارهای من را ببیند ؟

اگر کاربر بخواهد محدودیتی برای مشاهده تصویر کابری خود برای دیگران ایجاد نماید پیام رسانِ آیگپ این امکان را برای او فراهم آورده است.

برای این منظور وارد بخش تنظیمات شده و گزینه ی "حریم خصوصی و امنیت" را لمس نمایید، در این قسمت با انتخاب  گزینه ی "چه کسی آواتارهای من را ببیند؟" میتوان تغییرات مطلوب را اعمال نمود.

042 1 204x300 048 204x300

با لمس کردن این گزینه صفحه ای با عنوان "تنظیمات خصوصی" باز خواهد شد که براحتی می توان تغییرات مورد نظر برای این قسمت را ایجاد کرد.

در صورت فعال کردن گزینه ی "همه" در این قسمت هرکسی چه مخاطبین و چه کسانی که در لیست مخاطبین شما نیستند قادر به دیدن تصویر کاربری شما خواهند بود.

051 204x300

گزینه ی "مخاطبین من" دسترسی به تصویر کاربری را فقط برای مخاطبینِ ذخیره شده امکان پذیر می نماید.

052 204x300

و گزینه ی "هیچکس" باعث میشود تصویر کاربری چه برای مخاطبین و چه کسانی که در لیست مخاطبین کاربر نیستند غیر قابل دسترسی شود، و فقط خود کاربر قادر به مشاهده تصویر خود خواهد بود.

053 204x300