چه کسی من را به گروه دعوت کند ؟

کاربر میتواند برای جلوگیری از  ورود و اضافه شدن ناخواسته به گروه های مختلف در آیگپ تنظیمات دلخواه خود را اعمال نماید.

درست مثل روشی که برای کانال گفته شد وارد بخش تنظیمات شده و  گزینه ی "حریم خصوصی و امنیت" را انتخاب نمایید. در مرحله ی بعدی گزینه ی "چه کسی من را به گروه دعوت کند؟" میتواند این امکان را در اختیار کاربر قرار بدهد تا تغییرات و تنظیمات مطلوب را انجام دهد.

 

042 1 204x300 048 204x300

گزینه ی "همه" این قابلیت را به کاربر میدهد که هرکس (چه در لیست مخاطبین او باشد چه نباشد) بتواند اورا به عضویت گروه درآورد.

051 204x300

گزینه ی دوم "مخاطبین من" می باشد که با فعال کردن آن تنها مخاطبین ذخیره شده می توانند کاربر را به گروه دعوت کند.

052 204x300

در انتها با فعال کردن گزینه ی "هیچکس" کسی امکان دعوت به گروه  را نخواهد داشت.

053 204x300