برخی اوقات پس از ارسال پیام پشیمان می شویم و می خواهیم پیام ارسالی را حذف کنیم. تا امروز در چنین شرایطی حذف پیام تأثیر چندانی نداشت، چراکه حذف آن تنها برای ارسال کننده کننده معنا داشت و گیرنده به محض ورود به حساب کاربری از پیام دریافتی مطلع میشد.

این درحالی است که آیگپ با اضافه کردن ویژگی جدید که حذف دوطرفه نام دارد امکانی را فراهم آورده تا حتی پس از ارسال پیام(ها) بتوانیم آن(ها) را هم برای ارسال کننده و هم برای دریافت کنندهٔ پیام حذف کنیم.

برای حذف پیام بر روی پیام ارسالی ضربه زده و از میان گزینه ها، حذف را انتخاب کنید.

Image 22 10 2017 395 169x300

در این لحظه با زدن تیک می توانید پیام را برای خود و دریافت کننده حذف کنید. اما در صورتی که نخواهید پیام برای گیرنده حذف شود نیازی ب انتخاب گزینه نمایش داده شده در دیالوگ نیست.

 Image 22 10 2017 276 169x300 Image 22 10 2017 423 169x300

فراموش نکنید زمانی می توانید پیام ارسالی خود را برای دریافت کننده نیز حذف کنید که تنها ۲ ساعت از ارسال آن گذشته باشد. پس از گذشت ۲ ساعت این کار امکان پذیر نخواهد بود و فقط پیام برای ارسال کننده حذف خواهد شد.