برخی اوقات پس از ارسال پیامی سریعاً از آن پشیمان می شویم. در چنین شرایطی می خواهیم پیش از دیده شدن پیغام آن را برای گیرنده حذف کنیم.
آیگپ در آخرین بروزرسانی خود قابلیتی اضافه کرده که از طریق آن می توان پیام ارسالی را هم برای فرستنده و هم برای گیرنده حذف کنیم.
پیش از این، حذف پیام تنها برای فرستنده امکان پذیر بود و عملاً برای گیرندهٔ پیام تأثیری نداشت.
بدین منظور ابتدا بر روی پیام ارسالی کلیک کرده و آیکون حذف پیام را انتخاب کنید.

031 284x300

سپس در دیالوگ باز شده تیک سوال مربوطه را بزنید تا پیام هم برای شما و هم برای دریافت کننده حذف شود.

030 284x300

این کار زمانی مؤثرتر واقع می شود که دریافت کننده هنوز پیغام را ندیده و نخوانده باشد.
توجه: فراموش نکنید تنها تا ۲ ساعت پس از ارسال پیام این قابلیت فعال می باشد. و با بعد از ۲ ساعت، حذف پیام برای گیرنده بی تأثیر خواهد بود.