یکی دیگر از امکاناتی که آیگپ در اختیار کاربر قرار  داده تغییر تاریخ از شمسی به میلادی و برعکس می باشد.

برای تغییر دادن تاریخ وارد بخش تنظیمات شده و گزینه ی " تاریخ هجری شمسی" را بسته به نیاز خود فعال یا غیر فعال نمایید.

با روشن کردن آن تاریخ شمسی فعال و در صورت خاموش کردن تاریخ میلادی در برنامه فعال می شود.

036 204x300 037 204x300