برروی نوار بالایی کانال خود که نام کانال نوشته شده است کلیک کنید تا وارد صفحه ی منو شوید.

01 2 300x200 02 2 300x200

گزینه ی تغییر نوع را مشاهده می کنید آن را انتخاب نمایید صفحه ی باز شده کانال عمومی و شناسه ی کاربری را به ما نمایش می دهد.

03 2 300x200

برای تبدیل به کانال خصوصی این گزینه را در حالت انتخاب قرار دهید و تایید را بزنید تا کانال عمومی شما به کانال خصوصی تبدیل شود.

04 2 300x200 05 2 300x200