برای این کار باید بر روی نوار بالایی که نام کانال نوشته شده است کلیک کنیم تا صفحه ی منو که مربوط به تنظیمات کانال عمومی ما است نمایش داده شود.

3 24 204x300 4 23 204x300

در گوشه ی بالا سمت راست صفحه آیکون سه نقطه را مشاهده می کنید با کلیک روی آن گزینه ای به نام تبدیل به کانال خصوصی نمایش داده می شود آن را انتخاب نمایید تا پیام تایید برای شما به نمایش در آید.

1 33 204x300 2 29 204x300

در صورت اطمینان از تبدیل کانال عمومی خود به خصوصی تایید را انتخاب نمایید تا کانال شما به خصوصی تبدیل گردد.

5 14 204x300