ساختن گروه به صورت خصوصی

برای ساخت گروه خصوصی آیکون سه خط را که در گوشه ی بالا سمت راست صفحه است انتخاب نموده تا نوار منو باز شود.

1 22 300x200 2 19 300x200

گزینه ی «گروه جدید» را انتخاب کنید، با انتخاب این گزینه صفحه ای برای شما به نمایش در می آید که در آن نام و توضیحی برای گروه درخواست می شود (البته در این میان تنها وارد کردن نام گروه الزامی می باشد).

3 14 300x200

بعد از وارد کردن اسم گروه گزینه ی «بعدی» را انتخاب کرده تا صفحه ای از لیست مخاطبین برای شما به نمایش در آید.

با انتخاب افراد مورد نظر خود، و انتخاب گزینه ی ارسال چت گروه مورد نظر ساخته می شود.

4 14 300x200

 

گروه ساخته شده یک گروه خصوصی می باشد .

5 8 300x200