ارسال لینک دعوت یک گروه عمومی برای یک گروه خصوصی:

برای انجام این کار بر روی نوار بالایی گروه عمومی کلیک کنید تا وارد منوی تنظیمات گروه شوید.

1 25 300x200

گزینه ای به نام «ویرایش شاخص گروه» را می بینید که با انتخاب این گزینه صفحه ای برای شما نمایش داده می شود و نام کاربری گروه در آن نوشته شده.

2 22 300x200 3 17 300x200

اکنون می توانید این نام کاربری را کپی کرده و با اضافه کردن نشانه @ به ابتدای آن از آن به عنوان یک لینک دعوت استفاده نموده و برای گروه خصوصی مورد نظرتان ارسال کنید. اعضای گروه خصوصی با کلیک بر روی این نام کاربری می توانند به راحتی وارد گروه عمومی شده و از مطالب آن استفاده کنند .

4 16 300x200