برای انجام این کار بر روی نوار بالایی کانال عمومی کلیک کنید تا وارد منوی تنظیمات کانال شوید.

2 30 204x3001 34 204x300

گزینه ای به نام (نام کاربری) دیده می شود با انتخاب این گزینه نام کاربری را کپی کنید و در گروه خصوصی با اضافه کردن @ به اول آن، نام کاربری را ارسال کنید. با کلیک بر روی این نام کاربری هر فردی امکان ورود به کانال خصوصی را دارد.

3 25 204x300 4 24 204x300